Πολιτική απορρήτου


 
Αυτή η πολιτική αποτελεί μέρος των γενικών προϋποθέσεων της ιστοσελίδας www.rigolededus.ro
Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να διαχειριστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.
Παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα είναι εθελοντική.
www.etropolitan.gr συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Πρόσβαση στην περιοχή δεν έχει σχέση με την παροχή προσωπικών δεδομένων. Για να κάνετε μια καταχώρηση, ώστε να μην είναι υποχρεωτική.
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν, εκτός από την περίπτωση Teratai για αγαθά ή νομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για στατιστικούς λόγους για να βελτιώσουμε ή υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς.
Να είστε βέβαιοι ότι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν θα πρέπει να παρέχονται σε τρίτους.
Μπορούμε να αποκαλύψουμε, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν γραπτής αίτησης από εσάς.
Οι πληροφορίες που παρέχονται χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Αν έχετε εγγραφεί μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία από την πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, και εμπιστευτικότητα είναι εγγυημένη.